1. Konstruktor bilan tanishish PDF

2. Muvozanat — Tarozi PDF

3. Mexanika — Katapulda PDF

4. Tishli g’ildiraklar — Ventilyator PDF

5. Drel — PDF

6. Kran — PDF

7. Elastic car

8. RWD Car

9. Step

10. Inchworm

11. Lift

12. Odamcha, reyka

Ochiq dars: Mine Cleaner PDF

Ochiq dars: Shark PDF